Innehav ridhuskort

2018-10-04

Här hittar du listan på de som innehar ridhuskort.

 

Ridhusregler och info om bokning av ridhus

finns under GBRF informerar. 

 

Viktig info!

 

Ungdomssektionen har sitt årsmöte måndag 18/3 kl 17.00.
Hoppas att många kan komma! Alla medlemmar under 25 år är välkomna!
/Emilia

 

..................................................

Nytt datum för årsmötet: 24 mars

se dagordning och årsmöteshandlingar nedan 

..................................................

 

Stallet helt stängt för utomstående pga smittriskerna både medabortvirus och hästinfluensa !

 

 

.......................................................

 

ÅRSMÖTE

2019 

 

Söndagen den 24 mars

Klubbstugan, Stall Grännalogen

 

Kl. 15.30 Ungdomssektionens årsmöte

Kl. 16.00 (ca) Föreningens årsmöte.

 

Anmäl ditt deltagande vid årsmötet via sms eller på annat sätt till Annica Lönnqvist, 073 141 0239.

 

 

På föreningens hemsida kommer följande bilagor att publiceras senast den 15 februari:

1. Förslag till dagordning vid årsmötet i GBRFs ungdomssektion  

2. Förslag till dagordning vid årsmötet i GBRF  läs här

3. Verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2018  läs här

4. Resultaträkning för 2018  läs här

5. Balansräkning 2018-12-31 läs här

6. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2019

  verksamhetsplan hittar du här  budget hittar du här

... 

 

Dags att betala medlemsavgift för 2019!

         250 kr per person eller 750 kr för familj

         läs mer under GBRF informerar/Avgifter

  ...

 

 

                           STÖD GBRF!!  Teckna dig för en lott på Hemmavinsten.

blankett finns här  endast 100 kr per lott!

    ...

                                  

Varannan tors kommer Lasse Berglund till oss på Grännabygdens RF för träning.

Första gruppen startar 17.00  

Är du intresserad att vara med?

Hör av dig till Tisse för mer info och anmälan på 070 147 58 50

   ...

 

Varannan tisdag kommer Anna-Karin Lönn till oss för träning. 

 Just nu är det fullt i grupperna men kontakta Annica om du vill skriva upp dig på reservlistan. Annica har mobilnr 073-1410239 

  

  ...

  

Grännabygdens ryttarförening har beslutat att gå ut med ett erbjudande för att gynna våra medlemmar.

Alla ryttare som tävlar för oss får halva licensen betald.

Du kan även hos styrelsen ansöka om ”lagpeng” vid gemensamma träningar i lagen. 

Vid behov av uppstallning /övernatting i samband med lagtävling kan du även hos 

styrelsen ansöka om subventionering. 

Reseersättning utgår vid lagtävling.

Vi har en önskan om att de som får sin licens subventionerad är ute och representerar 

Grännabygdens Ryttarförening vid fyra tillfällen/år. 

För att ta del av dessa förmåner krävs att du hjälper till som funktionär  i av GBRF arrangerade tävlingar eller pay and ride/pay and jump med minst 4 timmar/termin. Om du inte deltar enligt detta faktureras du för subventioneringen i slutet av året. När du betalt din licens ska du maila grannabrf@hotmail.com kontouppgifter för att få återbetalning.