Ansvarsområden


Här kan du läsa om vad ansvarsområdet innebär och vem som har det.

under uppdatering!

  

Ordförande Ruben
Kassör Cherry/ Carro
Roland  
Flisan
VVS  
El Floh
Hemsida Ruben
Schema Sunshine
Bidrag Styrelsen + Floh
Ridhusbokningar Ruben
Inköp Ruben
Uthyrning av loge  
Spån Ester
Avmaskning Ester
Gödseltömning Cherry/ Carro
Hösilage Cherry/ Carro
Anläggning  
Hagansvar Hilmer
Klubbstugekiosken Windy
Brandsäkerhet Floh
Sponsring Styrelsen