Agenda och Protokoll

Här kan du se förslag på agenda till kommande möte samt protokoll från styrelse och årsmöte.  


Styrelseprotokoll - 2019

Protokoll styrelsemöte 20190820

Protokoll styrelsemöte 20190411

Protokoll styrelsemöte 20190324

Tillägg T Boberg

Konstituerande möte 2019

Protokoll från styrelsemöte 20190120

Protokoll från styrelsemötet 20190210

Protokoll från styrelsemötet 20190224

Protokoll från styrelsemötet 20190308  Skrivelse till styrelsen 20190308

 

Extrainsatt Årsmöte 2019 

Balansrapport

Resultatrapport

Bokslut

 

Årsmötet - 2019 (klicka på länkarna nedan)

Protokoll se här

Verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2018 

Resultaträkning för 2018 

Balansräkning 2018

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2019

 

 

 

Styrelseprotokoll - 2018

Protokoll från styrelsemöte 20180114

Protokoll från styrelsemötet 20180212

Protokoll från styrelsemötet 20180505

Protokoll från styrelsemötet 20180604

Protokoll från styrelsemötet 20180808

Protokoll från styrelsemötet 20180927

Protokoll från styrelsemötet 20181210

 

 

Årsmötet -2018

-protokoll se här här

-verksamhets-och förvaltningsberättelse, se här

-resultat och balansräkning, se här

-inventarieförteckning, 

-verksamhetsplan och budget 2018, se här

 

Årsmötet -2017

-protokoll här

-verksamhets-och förvaltningsberättelse, här

-resultat och balansräkning här

-inventarieförteckning, här

-verksamhetsplan och budget 2017, här

 

Inför årsmötet - 2015

- protokoll 

Verksamhetsberättelsen 2014

Resultatrapport_2014    Balansräkning_2014

- Förslag till Verksamhetsplan 2015

- Förslag till agenda föreningens årsmöte den 2015-03-15 US-dagordning    Årsmötet-dagordning

Inför årsmötet - 2014

- Verksamhetsberättelsen 2013

- Resultatrapport_2013    Balansräkning_2013

- Förslag till Verksamhetsplan 2014 

- Förslag till agenda föreningens årsmöte den 2014-03-23  US-dagordning    Årsmötet-dagordning

 

Styrelseprotokoll

 

2017

- Protokoll från styrelsemöte 2017-12-18 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2017-11-01 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2017-10-07 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2017-09-03 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2017-08-07 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2017-07-06 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2017-06-05 lär här

- Protokoll från styrelsemöte 2017-04-22 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2017-03-27 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2017-02-16 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2017-01-15 läs här

 2016

- Protokoll från styrelsemöte 2016-12-11 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2016-11-09 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2016-10-12 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2016-10-05 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2016-09-18 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2016-08-07 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2016-06-29 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2016-05-23 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2016-05-10 läs här

- Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2016-04-03 läs här

Protokoll från styrelsemöte 2016-01-10 läs här

 2015

Protokoll från styrelsemöte 2015-11-23 läs här

Protokoll från styrelsemöte 2015-10-19 läs här

Protokoll från styrelsemöte 2015-10-11 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2015-08-10 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2015-06-01 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2015-04-20 läs här

- Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2015-03-15 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2015-02-23 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2015-01-19 läs här

2014

- Protokoll från styrelsemöte 2014-12-08 läs här 

- Protokoll från styrelsemöte 2014-11-03 läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2014-09-23  läs här

- Protokoll från styrelsemöte 2014-08-13  läs här

- Protokoll från styrelsemötet den 2014-04-14 läs här

- Protokoll från styrelsemötet den 2014-02-24 läs här

- Protokoll från styrelsemötet den 2014-01-07 läs här

 

2013

Protokoll från styrelsemötet den 2 dec läs här

- Protokoll från styrelsemötet den 14 okt läs här

- Protokoll från styrelsemötet den 12 aug läs här

- Protokoll från styrelsemötet den 17 juni läs här

- Protokoll från styrelsemötet den 20 maj läs här

- Protokoll från styrelsemötet den 8 april läs här

- Protokoll från styrelsemötet den 4 mars  läs här

- Protokoll från styrelsens konstituerande möte den 4 mars  läs här

- Årsmöte den 24 febr 2013  läs här

 

- Agenda styrelsemöte jan 2013läs här

- Styrelsemöte 5 nov läs här

- Extra styrelsemöte 8 okt läs här

-Agenda styrelsemöte 24 sep läs här


 

Styrelsemöte den  13/8    kl 18.00  i Klubbstugan

 

 

Namn

Uppdrag

kallad

Närvarande

Ej närvarande

Therese Boberg

Ordförande

X

X

 

 

 

Robert Carlsson

Vise ordförande

X

 

X

Ingrid Wahlström

Sekreterare

X

X

 

Fanny Lind

Kassör

X

X

 

Anders Wihlborg

Ledamot

X

X

 

Hans Engvall

Suppleant

X

X

 

Karin Ernemar

Suppleant

X

 

X

Marie-Louce Carlsson

Suppleant

X

X

 

My Åberg

US- ledamot

X

X

 

Sofia Engvall

US- suppleant

X

X

 

Sissie Bjerenius

Adjungterande

X

X

 

 

 

 

 1. Godkännande av dagordningen

 

2. Val av justerare

    Fanny utses tillsammans med ordförande att justera protokollet

 

3. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte

 

4. Information – Stallet

 • Förslag ändring gällande stallkö.

Förslag att införa en avgift motsvarande ex 1 månadshyra när man ställer sig i stallkö.

När man erbjuds plats och tackar ja får man första månaden reducering av hyran motsvarande avgiften.

Går man ur kön innan man erbjuds plats betalas avgiften tillbaka.

Tackar man nej till plats tillfaller avgiften klubben.

 

Förslaget har kommit av att stallchef får lägga mycket tid på stallkön då vi har flera som står på kö men inte är i behov av plats för tillfället.

 

Beslut: olika förslag diskuterades. Beslut att tills vidare lägga ut kölista på hemsidan och de intresserade mailar sitt intresse till en egen kömailadress som stallchef eller något ansvarsområde kollar. Och blir det någon ledig plats/box så skickar stallchef/ansvarsområde ut en förfrågan till intresserade och man måste svara inom tre dagar m man är intresserad. Annars går erbjudandet till nästa i kö.

 

 • Förslag på ändringar av stallavtalet från tillsatt arbetsgrupp.

Ändringar §  4 krav på två vaccinationer ändras till en vaccination minst 10 dagar innan uppstallning.

 

Beslut enligt ovanstående. Ingrid reserverar sig och menar att övriga hyresgäster ska få tillfälle att yttra sig.

 

Ändringar § 8 Uthyrning i andra hand. Ändras till att uthyrning i andra hand endast under uppsägningstiden som är 3 månader.

Tom box ändras till max 3 månader därefter uppsägning av box eller inflytta  häst.

Om särskilda omständigheter råder kan dispens ansökas hos styrelsen för andra hands uthyrning.

Beslut: enligt ovanstående

 

 • Översvämning i stallet
 • Bygga ut ponnybox till stor häst box?

Beslut: Tisse tar in offert från minst två byggfirmor.

 

5. Information – US

US har varit i Falsterbo.

US planerar för allsvenskan. Inga aktiviteter har planerats än.

 

6. Information –Tävlingsgruppen

Ville informerar att KlubbMästerskap genomförts i den gångna helgen. Planering för Lokala tävlingen pågår.

 

7. Pågående aktiviteter på anläggningen och i föreningen

 • Inventering ICA lördag 1/9 med början kl 06.00 behov 4-5 personer.

Div 2 hoppning ponny kommer att sköta inventeringen för att få pengar till laget.

Beslut: att ponnyhopplaget genomför inventeringen.

 

8. Övriga frågor

 • På stallmöte togs beslut om att ordna till vår lösdrift. Är det aktuellt?

Beslut: att frågan tas upp till nästa år igen.

 

Ridhuset bokat 12-13 sept kl 16.00-19.00 för utbildning i Horsemanship.

Kostnad 600 kr för ett tillfälle eller 1000 kr.

 

 

9. Nästa styrelse möte måndag 24/9 kl 18.30

             

10. Mötet avslutas

 

 

 

Vid protokollet                        Justeras:                        Ordförande:

 

 

Ingrid Wahlström                        Fanny Lindh                        Tissen Boberg

 

 


 

Förslag till agenda – styrelsemöte den  13/8    kl 18.00  i Klubbstugan

 

Namn

Uppdrag

kallad

Närvarande

Ej närvarande

Therese Boberg

Ordförande

X

 

 

Robert Carlsson

Vise ordförande

X

 

 

Ingrid Wahlström

Sekreterare

X

 

 

Fanny Lind

Kassör

X

 

 

Anders Wihlborg

Ledamot

X

 

 

Hans Engvall

Suppleant

X

 

 

Karin Ernemar

Suppleant

X

 

 

Marie-Louce Carlsson

Suppleant

X

 

 

My Åberg

US- ledamot

X

 

 

Sofia Engvall

US- suppleant

X

 

 

Sissie Bjerenius

Adjungterande

X

 

 

 

 1. Godkännande av dagordningen

     2. Val av justerare

          X utses tillsammans med ordförande att justera protokollet

 

    3. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte

 

   4. Information – Stallet

 • Förslag ändring gällande stallkö.

      Förslag att införa en avgift motsvarande ex 1 månadshyra när man ställer sig i stallkö.

      När man erbjuds plats och tackar ja får man första månaden reducering av hyran motsvarande avgiften. 

     Går man ur kön innan man erbjuds plats betalas avgiften tillbaka.Tackar man nej till plats tillfaller avgiften       

     klubben.

     Förslaget har kommit av att stallchef får lägga mycket tid på stallkön då vi har flera som står på kö men inte                          

     är i behov av någon plats.

     

    beslut

 

 • Förslag på ändringar av stallavtalet från tillsatt arbetsgrupp.

     Ändringar §  4 krav på två vaccinationer ändras till en vaccination minst 10 dagar innan uppstallning.

     Beslut:

 

     Ändringar § 8 Uthyrning i andra hand. Ändras till att uthyrning i andra hand endast under uppsägningstiden         

     som är 3 månader.

   Tom box ändras till max 3 månader därefter uppsägning av box eller inflytta  häst.

   Om särskilda omständigheter råder kan dispens ansökas hos styrelsen för andra hands uthyrning.

 

    Beslut:

 • Översvämning i stallet
 • Bygga ut ponnybox till stor häst box?

     Beslut:

 

     5. Information – US

 

    6. Information -Tävlingsgruppen

 

    7. Pågående aktiviteter på anläggningen och i föreningen

 • Inventering ICA lördag 1/9 med början kl 06.00 behov 4-5 personer.

     Div 2 hoppning ponny kommer att sköta inventeringen för att få pengar till laget.

 

     8. Övriga frågor

 • På stallmöte togs beslut om att ordna till vår lösdrift. Är det aktuellt?

     Beslut:

 

     9. Nästa styrelse möte

 

    10. Mötet avslutas

 

 

 


 

 

 

Styrelsemöte 120618

 

Närvarande: Barbro, Fanny, My, Sissi, Wille, Tissen, Karin, Ingrid, Hans

 

§45  Justerare; My

 

§46  Föregående protokoll lästes upp.

 

Feriepraktikanter: blir inga i år. Vi målar stallet själva. 

 

Larmet kommer att gå över från Telia till Electro scandia Obsevit. 

 

§47  Ingen information från US.

 

§48  Vinst från dressyrtävling var 11.000 kr.

 

Klubbmästerskap hopp 12/8 och Lokal Hopp häst genomförs 19/8.

 

§49  Bidrag ; ca 10 000 kr beviljats för ombyggnad av box och till domarkur, samt målning/renovering av stallet. 8 000 kr för flies.

 

Ansökan bygdepeng: gjord för speglar i ridhuset. Kostnad spegel 6m 22 600 kr plus moms och frakt. Hörnspegel 6 750 kr plus moms och frakt.

 

§50  Rolands tjänst diskuterades på stallmötet, önskan att han anställs tillfälligt under 6 mån. Kostnad ca 100 kr per box, tillfällig hyreshöjning/box o månad.

 

Föreningen står för resterande. Stall och styrelsemöte ska bokas senast slutet av november. Möte ska ske senast en månad innan uppsägning.

 

Sissi ska kalla till stallmötet.

 

Beslut; Roland ska anställas 6 mån from 22/7 och han har en månads uppsägning. 

 

Ville är handledare och har kontakt med AF. Barbro fortsätter att ansvara för löneutbetalning och administration. 

 

§51 Avtal vatten:

 

Ska avtalet fortsätta? Beslut att avtalet sägs upp fr o m 2013.

 

Stallet har ett serviut och föreningen kan åter bruka avtalet om så önskas. Tissen ansvarar för uppsägning av avtalet.

 

§52 Förändringar i stallavtalet:

 

Tas upp vid nästa möte.

 

§53  Firande av 20-årsjubileum, Cilla ansvarar tillsammans med en arbetsgrupp.

 

Kommer att ske till hösten.

 

§54 Övriga frågor:

 

Inventering på ICA. Vem ansvarar för att inventeringen blir av?

 

Karin kollar upp vilka datum som gäller, samt bjuder in ägaren.

 

Cilla som sköter hemsidan önskar att protokollen läggs ut på hemsidan.

 

Cilla ansvarar för att protokollet läggs ut på hemsidan, även dagordningen bör läggas. Tissen ansvarar för att dagordningen kommer till Cilla.

 

Karin: önskar få komma med Fritidsbarnen och hälsa på i stallet en dag under sommaren.

 

Kan vara svårt att få ungdomar att ställa upp på ponnyridning. Klubben erbjuder tillgång till klubbstuga och ridhuset. Lapp för frivilliga att ha aktiviteter kommer att sättas  upp på tavlan.

 

Ville: traktorn är reparerad helt utan kostnad!!

 

 

 

 Justerare :      Ordförande:        Sekreterare:

 

 

 

 My Åberg           Therese Boberg        Ingrid Wahlström

 

 

 

                                       

 

Nästa möte: 

 

Klubbstugan måndag 13/8 kl 18.30

 


Tidigare dokument

 


 

 Styrelsemöte 120618