Grännabygdens Ryttarförenings styrelse 2017

Ordförande: Claes Stråth

Vice ordförande: Barbro Gunnarsson
Sekreterare: Cecilia Isgren
Kassör: Annica Lönnqvist
Ledamot: Jenny Karlsson

Suppleant: Marie Louise Björk- Carlsson, Elinor Bloom och Rebecka Isgren
US representanter: Emilia Boberg,