Söndagen den 27/2 kl 16.00

Årsmötet kommer att hållas digitalt via Teams även i år då det inte går att
förutse vilka restriktioner som gäller i februari.
För att delta i årsmötet behöver du skicka en anmälan till info@gbrf.se senast
söndagen den 20/2.
I anmälan skriver du ditt namn och din e-postadress. Kommer någon mer
medlem dela dator med dig under mötet vill vi gärna ha namn på den
personen.
Din e-postadress är viktig då vi via den kommer skicka en personlig länk som
krävs för att delta i mötet.
Årsmöteshandlingar samt en instruktion om Teamsmöten kommer att skickas
ut i samband med länken.
Välkomna!
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Kallelse Årsmöte 2022