Nu har föreningen äntligen fått nytt tak på stallet med nya hängrännor och snörasskydd över dörrarna. I projektet ingick även att montera hängrännor på det översta taket på ridhuset.

Vi vill tacka Stigamo Bygg för att bra utfört jobb.

Vi vill såklart också tacka Jönköpings Kommun för Investeringsbidrag – stort, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, RF-Sisu för Projektstöd IF Anläggning 2021 samt Norheds Stiftelse för deras bidrag. Utan dessa bidrag hade det inte varit möjligt att genomföra detta projekt.

Nedan följer bilder som visar projektets gång.

Så här såg det ut innan arbetet påbörjades med att byta plåttaket.
Byggnadsställningen börjar monteras på stallet.
Det gamla taket rivs på framsidan.
Rivning av gammalt tak.
Allt gammalt tak är borta på baksidan.
Halva baksidan har fått nytt tak.
Hela baksidan har fått nytt tak.
Taket på framsidan börjar bli klart.
Slutresultatet. Nytt plåttak med nya hängrännor och snörasskydd över dörrarna.