Grännabygdens Ryttarföreningen sponsrar sina tävlingsryttare med halva licenskostnaden. För att kunna utnyttja förmånen att få tillbaka halva licensen måste ni senast den 15/12 skicka epost till kassören Anna Liss på info@gbrf.se

I meddelandet ska det framgå vems licens som avses samt fullständigt kontonummer som utbetalningen ska göras till.