Anläggningen

Ridhus & Ridbana

Grännalogens ridhus är 20×40 meter och utrustat med bra hindermaterial och god belysning för ridning under kvällstid. Ridhuset har en stor läktare för åskådare samt ljudanläggning. Ridbanan håller måtten ca 23 x 60 och är belyst, har ett domarbås och harvas kontinuerligt. I anslutning till ridhuset och ridbanan finns det en upplyst parkering för transporter och lastbilar.

Medlemsavgift och anläggningsavgift krävs av alla som vill nyttja ridhus och ridbana. Vid endast träning krävs bara anläggningsavgift.

Anläggningsavgifter:

1. Årskort: Ett årskort kostar 1200 kr och gäller ett år från inbetalningsdagen. Ange om det gäller per person eller per häst vid inbetalningen.

2. Familjeårskort: Ett familjeårskort kostar 1800 kr och gäller endast för vid betalning namngivna familjemedlemmar.

3. Halvårskort: Ett halvårskort passar tex utmärkt för den som vill nyttja anläggningen vintertid och kostar 900 kr. Kortet gäller 6 månader från inbetalningsdagen. Ange om det gäller per person eller per häst vid inbetalningen.

4. Engångsavgift: Betalas för att nyttja ridhuset/ridbanan vid enstaka tillfällen. Pris per påbörjad timme är 100 kronor.

5. Terminsavgift: Terminsavgiften kostar 300 kr och gäller halvårsvis i samband med av GBRF anordnad träning. Om man har terminskort och vill rida på anläggningen vid annan tid betalar men 50 kronor per timme. Detta kort är framför allt för de som vill nyttja vår anläggning under våra organiserade träningar.

6. Övrigt: Medlemmar kan boka ridhuset/ridbanan för 100kr per timme. Vid intresse för bokning mailar ni till info@gbrf.se. Bokningen ska ske minst 3 dagar i förväg.

7. Kvitto: Vill du ha ett kvitto på din ridhusavgift skicka ett mail till oss på info@gbrf.se 

Ridhusregler

För att det ska vara trivsamt för alla som tränar i vårt ridhus har vi regler kring hur det ska gå till. Viktigast av allt är dock alltid att vi är trevliga mot varandra och frågar om det är något man undrar över.
För att rida i ridhuset gäller:
-att du betalt vald avgift
-att all ridning sker med hjälm och träns eller motsvarande huvudlag på häst
-att vid möte håll till höger
-att skritt och halt görs innanför spåret när det är flera ryttare i ridhuset
-att löshoppning får ske endast på bokad tid
-att ridhusbokningar ska göras senast tre dagar i förväg
-att man alltid mockar efter sin häst
-att longering endast är tillåtet efter 21.00 eller om du är ensam i ridhuset/ridbanan eller om alla i ridhuset är överens om det. Kommer det andra ekipage måste se att det är ok att du fortsätter eller annars avrundar man sin longering.
-att om det är fler än 6 ekipage i ridhuset sker ridning i samma varv
-att tävlingshinder får endast användas vid tävling eller av GBRF arrangerade träningar
-att parkering av transport och lastbil endast är tillåten på ridhusparkeringen (ej uppe vid ridhuset)