Anläggningen

Stallet

VI HAR LEDIGA BOXPLATSER

På stall Grännalogen finns det totalt 17 boxar samt en lösdrift för mindre ponnys.

Månadskostnaden för en boxplats är 1 000 kronor. Man får då tillgång till en bra träningsanläggning i vackra Gränna med stora fina rasthagar och sommarhagar, ridhus 20m x40m samt utomhusbana 23m x 60m. I stallplatsen ingår tillgång till spolspilta, logplats för förvaring, uppvärmd sadelkammare, uppvärmt täckesrum samt uppvärmd klubbstuga med kök och toalett.

Alla hyresgäster hjälps åt med utsläpp och insläpp måndag-söndag. Alla stallgäster måste vara medlemmar i föreningen.
På anläggningen finns även tillgång till organiserad träning för meriterade tränare i både hoppning och dressyr (läs mer under Träning&tävling). Grännalogen ligger ca 2 km öster om Gränna.

 

 

Tillfällig box eller hagplats kostar 100kr/dygn.
Just nu finns det ett par lediga platser för ponny eller häst. För mer information är ni välkomna att kontakta föreningen via epost: info@gbrf.se 

 

Ridhus & Ridbana

Grännalogens ridhus är 20×40 meter och utrustat med bra hindermaterial och god belysning för ridning under kvällstid. Ridhuset har en stor läktare för åskådare samt ljudanläggning. Ridbanan håller måtten ca 23 x 60 och är belyst, har ett domarbås och harvas kontinuerligt. I anslutning till ridhuset och ridbanan finns det en upplyst parkering för transporter och lastbilar.

Medlemsavgift och anläggningsavgift krävs av alla som vill nyttja ridhus och ridbana. Gäller ej för uppstallade på Grännalogen. Vid endast träning krävs bara anläggningsavgift.

Anläggningsavgifter:

1. Årskort: Ett årskort kostar 1200 kr och gäller ett år från inbetalningsdagen. Ange om det gäller per person eller per häst vid inbetalningen.

2. Familjeårskort: Ett familjeårskort kostar 1800 kr och gäller endast för vid betalning namngivna familjemedlemmar.

3. Halvårskort: Ett halvårskort passar tex utmärkt för den som vill nyttja anläggningen vintertid och kostar 900 kr. Kortet gäller 6 månader från inbetalningsdagen. Ange om det gäller per person eller per häst vid inbetalningen.

4. Engångsavgift: Betalas för att nyttja ridhuset/ridbanan vid enstaka tillfällen. Pris per påbörjad timme är 100 kronor.

5. Terminsavgift: Terminsavgiften kostar 300 kr och gäller halvårsvis i samband med av GBRF anordnad träning. Om man har terminskort och vill rida på anläggningen vid annan tid betalar men 50 kronor per timme. Detta kort är framför allt för de som vill nyttja vår anläggning under våra organiserade träningar.

6. Övrigt: Medlemmar kan boka ridhuset/ridbanan under bokningsbara tider för 100kr per timme. Ej bokningsbara tider är mellan vardagar 16.00-20.00 (Det finns dock alltid möjlighet att boka ridhuset för större aktiviteter såsom träningar, körkurser, löshoppning eller andra aktiviteter. Vid intresse för bokning mailar ni till info@gbrf.se. Bokningen ska ske minst 3 dagar i förväg.

7. Kvitto: Vill du ha ett kvitto på din ridhusavgift skicka ett mail till oss på info@gbrf.se 

Ridhusregler

För att det ska vara trivsamt för alla som tränar i vårt ridhus har vi regler kring hur det ska gå till. Viktigast av allt är dock alltid att vi är trevliga mot varandra och frågar om det är något man undrar över.
För att rida i ridhuset gäller:
-att du betalt vald avgift, innehar anläggningskort eller är inackorderad stallgäst
-att all ridning sker med hjälm och träns eller motsvarande huvudlag på häst
-att vid möte håll till höger
-att skritt och halt görs innanför spåret när det är flera ryttare i ridhuset
-att löshoppning får ske endast på bokad tid
-att ridhusbokningar ska göras senast tre dagar i förväg
-att tiderna 16-20 under vardagar ej är bokningsbara tider med undantag för föreningens större aktiviteter där minst tre medlemmar deltar
-att man alltid mockar efter sin häst
-att torsdagar 19-22 och söndagar 9-12 har hoppning företräde (dvs om ingen bokning har skett av föreningen eller enskild medlem). Annan tid är det tillåtet att hoppa om alla ryttare i ridhuset är överens om det.
-att longering endast är tillåtet efter 21.00 eller om du är ensam i ridhuset/ridbanan eller om alla i ridhuset är överens om det. Kommer det andra ekipage måste se att det är ok att du fortsätter eller annars avrundar man sin longering.
-att om det är fler än 6 ekipage i ridhuset sker ridning i samma varv
-att tävlingshinder får endast användas vid tävling eller av GBRF arrangerade träningar
-att parkering av transport och lastbil endast är tillåten på ridhusparkeringen (ej uppe vid ridhuset)

Hyra lokal

För mindre kurser eller träningar går det att hyra vår kafeteria. I denna får det plats 12 personer vid Konferensbordssittning och 30 personer vid aula-sittning. Kafeterian är utrustad med en whiteboard, kök för enklare tillagning och toaletter. Hyran är 500kr/dag eller 300 kr/halvdag. Lokalen måste iordningsställas i ursprungligt skick efter hyra. För bokning maila: grannabrf@hotmail.com

Hagar

Grännalogen har fina stora rasthagar och sommarhagar med upplysta gångar. De flesta hagar är utrustade med automatisk lunchfodring men detta är något man som hyresgäst själv underhåller. Till varje hage finns det tillgänglig ström för uppvärmd vattentunna vintertid.
Underhållet av alla hagar är gemensamt för stallets hyresgäster och ske under arbetsdagar höst och vår samt löpande då det krävs.