Stödmedlem 2024

150 kr

Medlemsavgift för enskild medlem. Är ni en familj så kan ni istället lösa familjemedlemskap.

Kategori:

Beskrivning

Betala in stödmedlemskapet på bankgirokonto 5788-6848.

Skriv fullständigt namn i meddelanderutan i kassan för registrering i GBRFs medlemsregister.

Stödmedlemskap är endast ett stödmedlemskap i föreningen och registreras inte hos Svenska Ridsportförbundet samt innefattar inga försäkringar för medlemmen.
Stödmedlemskap kan därför inte lösas av aktiva medlemmar som deltar i aktiviteter, tävlar och/eller nyttjar föreningens anläggning. En stödmedlem har inte heller någon rösträtt.