Bevattningsanläggning

Bevattningsanläggning

Föreningen jobbar nu för att under våren kunna installera en bevattningsanläggning i ridhuset. Det är Joacim Steen som håller på och tar in offerter på detta. Men alla medlemmar är välkomman att komma med förslag.
Sponsring halva licensen 2021

Sponsring halva licensen 2021

Grännabygdens Ryttarföreningen sponsrar sina tävlingsryttare med halva licenskostnaden. För att kunna utnyttja förmånen att få tillbaka halva licensen måste ni senast den 15/12 skicka epost till kassören Anna Liss på info@gbrf.se I meddelandet ska det framgå vems...