Välj upp till tre föreningar vardera hos Sport & Casino och Tur. Varje gång du spelar bidrar du till Grännabygdens Ryttarförenings resultat. VÄLJ FÖRENINGAR

Gräsroten delade 2020 ut 45 miljoner till ungdomsidrotten. Pengarna fördelas utifrån hur många Gräsroten supportrar en förening har. Så logga in på Gräsroten och välj Grännabygdens Ryttarförening så att vi kan få en större del av kakan.